فصلنامه علمی
مقاله علمی ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
تأملی بر روش نسبت ‌خسارت برای محاسبه ذخایر خسارت‌ بیمه شخص ثالث اتومبیل

فاطمه عطاطلب؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.01.01

چکیده
  پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه ‌مرکزی انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی ‌از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می‌شود. ‌از روش‌های تصادفی و قطعی جهت ...  بیشتر

مقاله علمی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای
قیمت‌گذاری محصولات بیمه زندگی در ایران با استفاده از نرخ بهره فازی

محبوبه اعلائی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1400، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.01.02

چکیده
  پیشینه و اهداف: قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ است ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در مطالعات اخیر دانش اکچوئرال، برای وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی در قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای از متغیرهای تصادفی فازی استفاده می‎شود. با توجه به اثرات نااطمینانی نرخ بهره بر صنعت بیمه و ...  بیشتر

مقاله علمی مطالعات اجتماعی بیمه
منافع تعامل مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت، بهزیستی جمعی و عملکرد کارکنان در سازمان

مجتبی پورسلیمی؛ مرجان کریمی طرقبه؛ سمانه کوهجانی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1400، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.01.03

چکیده
  پیشینه و اهداف: ‌‌پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سالم، ذهنیت استرس مثبت و بهزیستی جمعی کارکنان شرکت‌های بیمه بر عملکرد آنها انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی- توصیفی و مبتنی بر دیدگاه سود متقابل ‌است که به بررسی مدل مفهومی اقتباسی ‌از مطالعه‌ای خارج از کشور پرداخته است. جامعه آماری مطالعه ...  بیشتر

مقاله علمی فناوری‌های نوین بیمه‌ای
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیاء در صنعت بیمه ایران

محسن قره خانی؛ سیده ام سلمه پورهاشمی

دوره 11، شماره 1 ، دی 1400، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.01.04

چکیده
  پیشینه و اهداف اینترنت اشیاء درحال ورود به فعالیت­‌های روزمره بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه است. برنامه‌هایی مانند شبکه‌­های هوشمند، شهرهای هوشمند، خانه‌های هوشمند، امنیت فیزیکی، سلامت الکترونیکی، مدیریت دارایی و تدارکات همه به کسب‌وکار بیمه مربوط می‌­شوند. به همین دلیل اینترنت اشیاء توجه صنعت بیمه را نیز به خود جلب ...  بیشتر

مقاله علمی ارزیابی خسارت در رشته های بیمه
شیوع کرونا و چالش‌های پوشش خسارات کشتی در بیمه‌های دریایی

حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب

دوره 11، شماره 1 ، دی 1400، صفحه 57-66

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.01.05

چکیده
  پیشینه و اهداف: این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش‌های ناشی از کرونا در زمینۀ بیمه‌های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه‌کارهای قابل‌اعمال به‌منظور کمک به رفع این چالش‌ها و تعیین سیاست‌های پیشگیرانه در طولانی‌مدت برای غلبه بر بحران‌های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی ...  بیشتر

مقاله علمی حقوق بیمه
ماهیت و قلمرو حکم مربوط به انتقال اموال بیمه‌گر به صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی

محمد قربانی جویباری؛ حمید ابهری

دوره 11، شماره 1 ، دی 1400، صفحه 67-74

https://doi.org/10.22056/ijir.2022.01.06

چکیده
  پیشینه و اهداف: به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با هدف تسریع در جبران خسارت، در موارد مشخص، صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌های بدنی، مسئولیت در پرداخت خسارات بدنی دارد (ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395). این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال ...  بیشتر